Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Måsholmen

Skärholmen

Cirka 100 nya bostäder samt Stockholmshems nya huvudkontor. En detaljplan för att göra om del av fastigheten Måsholmen 21, som idag är en del av Skärholmens gymnasium kommer påbörjas hösten 2018.

 

Projektfakta

Vad?

Den berörda fastigheten är placerad mitt i Skärholmens centrum mellan Bredholmstorget och Portholmsgången och innehåller idag lokaler för ett yrkesgymnasium. I angränsande fastigheter finns bibliotek, biograf, ungdomsgård, teater samt sim- och idrottshall.

När?

Ett studerat alternativ är en ny byggnad med cirka 4500 kvm kontor och cirka 100 lägenheter i ny högre byggnad. Det är viktigt att bottenvåningens utformning studeras särskilt för att möjliggöra för ett aktivt möte med omgivande kvarter och ökad trygghet i området.

Planarbetet inleddes under hösten 2017.Samråd beräknas till våren 2018.

Vem?

Byggaktör är AB Stockholmshem

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad