Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns
Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns

Bostadshus och förbättrad gatumiljö vid Svandammsvägen

Midsommarkransen
Pågående

Längs Svandammsvägen byggs kvarteret Martallen som omfattar ca 50 lägenheter i flerfamiljshus. Korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen planeras också att förbättras i samband med projektets genomförande.

Projektfakta

50 lägenheter och förbättrad gatumiljö

Kvarteret Martallen längs Svandammsvägen omfattar ca 50 lägenheter i flerfamiljshus. Byggnaden är i fyra våningar och har lokaler i bottenvåningen. När bostadshuset är färdigställt bygg korsningen Vattenledningsvägen/Svandammsvägen om för att stärka kopplingen mot Svandammsparken, gatan smalnas av för tryggare övergångar och en ny torgyta skapas. 

Tidplan

Lägenheterna är färdiga för inflyttning under hösten 2017.
Under hösten 2017 påbörjar staden ombyggnationen av korsningen Vattenledningsvägen/Svandammsvägen vilket beräknas vara klart i juni 2018.

Mer information

Informationsbrev Martallen jan 2017

Informationsbrev Martallen sep 2017

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johan Jansén

Byggledare, Hifab

Jennie Argerich

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling