Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns
Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns

Martallen

Aspudden
Pågående

Längs Svandammsvägen byggs Kvarteret Martallen som omfattar ca 50 lägenheter i flerfamiljshus. Korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen planeras också att förbättras i samband med projektets genomförande.

Projektfakta

50 lägenheter och förbättrad gatumiljö

Kvarteret Martallen längs Svandammsvägen omfattar ca 50 lägenheter i flerfamiljshus. Byggnaden är i fyra våningar och har lokaler i bottenvåningen. Korsningen Vattenledningsvägen/Svandammsvägen byggs om för att stärka kopplingen mot Svandammsparken, smala av gatan för tryggare övergångar och skapa en ny torgyta. Längs Svandammsvägen kommer ett antal nya träd att planteras.

Tidplan

Lägenheterna beräknas färdiga för inflyttning under sommar och höst 2017. Under hösten 2017 kommer staden även bygga om Svandammsvägen vilket beräknas vara klart till årsskiftet 2017/2018.

Mer information

Ny utformning av korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen
Informationsbrev Martallen jan 2017

Illustration: Brunnberg & Forshed/Tema
Illustration: Brunnberg & Forshed/Tema landskapsarkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jennie Argerich

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

-