Bilden visar en skiss på Peabs nya hus i Solberga.
Peab ska bygga tre nya hus i Solberga.

Månstenen

Solberga
Planerat

Peab planerar att bygga tre nya hus med totalt ca 90 lägenheter längs Diamantbacken och Kristallvägen nära Solbergaskogen.

Den nya husen ska placeras så att natur och ekologi bevaras och att Solbergaskogen även i fortsättningen möter gatan. Den här strukturen är tidstypisk för 1950-talet och i många korsningar sparas naturen. Så är det tänkt att bli även i korsningen Diamantbacken/Kristallvägen. Kullen har även ekologiska värden, med inslag av ek och tall.

Solbergaborna och andra ska även i fortsättningen på ett tydligt och enkelt sätt kunna ta sig in i Solbergaskogen från Kristallvägen. Sedan tidigare finns en inspektionsväg i området som går till den nybyggda kraftstationen i Solbergaskogen. Vägen kommer att flyttas söderut, men förtydligas som entré in i skogen.

De nya husen byggs med två underjordiska garage med totalt ca 50 parkeringsplatser.

Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015.

Kontakt

Anna-Lisa Framgård

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Månstenen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av planhandlingarna.

Bygg- och plantjänsten