Projekt Planerat

Månstenen

Solberga

Peab planerar att bygga tre nya hus med totalt cirka 90 lägenheter längs Diamantbacken och Kristallvägen nära Solbergaskogen.

Projektfakta

Peab planerar att bygga tre nya hus med totalt cirka 90 lägenheter längs Diamantbacken och Kristallvägen nära Solbergaskogen.

De nya husen ska placeras så att natur och ekologi bevaras och att Solbergaskogen även i fortsättningen möter gatan.

Den här strukturen är tidstypisk för 1950-talet och i många korsningar sparas naturen. Så är det tänkt att bli även i korsningen Diamantbacken/Kristallvägen. Kullen har även ekologiska värden, med inslag av ek och tall.

Solbergaborna och andra ska även i fortsättningen på ett tydligt och enkelt sätt kunna ta sig in i Solbergaskogen från Kristallvägen. Sedan tidigare finns en inspektionsväg i området som går till den nybyggda kraftstationen i Solbergaskogen. Vägen kommer att flyttas söderut, men förtydligas som entré in i skogen.

De nya husen byggs med två underjordiska garage med totalt cirka 50 parkeringsplatser.

Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna-Lisa Framgård

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad