Planerad förskola. Vy från norr med kv Toppsockret i bakgrunden.(VISBYARK)

Lingvägen 189

Farsta
Planerat

Förslaget är att bygga en förskola som innehåller 6 avdelningar inom området. Samtidigt ska en stor del av den offentliga lekparken finnas kvar och omdisponeras.

Projektfakta

Vad?

Förskola med 6 avdelningar vid Lingvägen. Förskolan får en placering med kortsida mot Lingvägen och med byggnaden delvis i souterräng. Placeringen gör det möjligt att behålla ett viktigt, öppet grönstråk i öst-västlig riktning. 

När?

Laga kraft, 4 juni 2016

Vem?

SISAB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden