Lekplatsen Apelsinen med klätterställning rutchkana och några träd.

Lekparken Apelsinen

Solberga
Planerat

Apelsinen är en stor lekpark i Solberga. Den omges av flerfamiljshus och ligger i ett parkstråk med gång- och cykelvägar.

Projektfakta

Vad?

Lekparken är sliten och både utrustning och växtlighet är i behov av förnyelse. 

Innan vi sätter igång med att planera hur den ska se ut vill vi veta vad du som använder parken tycker. 

Onsdagen den 19 april fick barnen i förskolorna och de pedagogiska verksamheterna både rita och berätta vad de vill göra i lekparken.

Lördagen 22 april  hade vi en medborgardialog för alla i lekparken. Det kom cirka 60 personer som passade på att lämna sina synpunkter på hur de vill att parken ska se ut i framtiden.

När?

Nu går vi igenom förslagen och synpunkterna från både barn och vuxna. Därefter tar vi ett förslag på upprustning det vill säga ett program för lekparken  Apelsinen. Under 2018-2019 ska upprustningen genomföras.

Vem?

  • Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Trafikkontoret

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden