Lekplatsen Apelsinen med klätterställning rutchkana och några träd.
Projekt Planerat

Lekparken Apelsinen

Solberga

Apelsinen är en stor lekpark i Solberga. Den omges av flerfamiljshus och ligger i ett parkstråk med gång- och cykelvägar.

Projektfakta

Vad?

Lekparken är sliten och både utrustning och växtlighet är i behov av förnyelse. 

Under våren samlade vi in önskemål inför upprustningen av lekparken Apelsinen i Solberga. Nu finns ett färdigt program. Välkommen att titta på programmet och att ställa frågor torsdag 23 november kl. 17-18.
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21.

Programmet finns även utställt på Älvsjö medborgarkontor.

Lämna dina synpunkter senast 3 december via: alvsjo@stockholm.se

När?

Under 2018-2019 ska upprustningen genomföras.

Vem?

  • Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Trafikkontoret

 

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad