Gata, Stockholms livsmedelscentrum. Cederwall arkitekter

Stockholms livsmedelscentrum

Larsboda
Planerat

Stockholms stad vill utveckla Slakthusområdet till en stadsdel med bostäder, handel och kontor. Därför ska Stockholms stad bygga ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, med plats för företag som lämnar Slakthusområdet. Företagarna kommer att erbjudas nya, moderna och ändamålsenliga lokaler anpassade för livsmedelsproduktion.

Projektfakta

Vad?

Vi bygger ett nytt livsmedelsområde på cirka 29 000 kvadratmeter för ett tjugotal företag som lämnar Slakthusområdet. De nya lokalerna gör det möjligt att effektivisera arbetet och arbetsmiljön kommer att bli bättre för personalen. Området ska leva upp till stadens klimatmål och ambitionen är att byggnaderna ska miljöcertifieras.

Utformningen av området och lokalerna har vi gjort i dialog med företagarna. De flesta livsmedelsföretagare som hyr lokaler av staden i Slakthusområdet idag har visat intresse för att flytta till Larsboda. Processen med att teckna avtal startar våren/sommaren 2017.

En ny väg byggs från Nynäsvägen till Perstorpsvägen för att skapa goda trafik- och logistiklösningar till området.

Varför?

Stockholms stad vill utveckla Slakthusområdet till en stadsdel med bostäder, handel och kontor. Därför ska Stockholms stad bygga ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, med plats för företag som lämnar Slakthusområdet.

En stor fördel med Larsboda är att Stockholms stad redan idag äger fastigheten och att den är detaljplanelagd för industriverksamhet. Fastigheten är också tillräckligt stor för att rymma livsmedelsföretagarna samtidigt som det går att skapa långsiktiga trafik- och logistiklösningar till och från området.

En annan viktig aspekt med att bygga Stockholms livsmedelscentrum är att staden behåller arbetsplatserna inom staden och i söderort.

När?

Genomförandebeslutet har antagits av kommunfullmäktige våren 2017. Byggstart är villkorat av att 65 procent är uthyrt. Inflyttning sker runt årsskiftet 2020/2021.

Vem?

Fastighetskontoret leder och driver fastighetsutvecklingsprojektet och är också hyresvärd för många av företagarna i Slakthusområdet idag.

Exploateringskontoret ansvarar för den nya anslutningsvägen från Nynäsvägen.

Frågor och svar

Bildgalleri

Gata, Stockholms livsmedelscentrum. Liljewall arkitekter
Gata, Stockholms livsmedelscentrum. Liljewall arkitekter
Gård, Stockholms livsmedelscentrum. Liljewall arkitekter
Översiktsbild, Stockholms livsmedelscentrum. Liljewall arkitekter
Karta Stockholms livsmedelscentrum

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Eric Tedesjö

Projektledare, Fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret

Presskontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/ Promenadstaden

Nyheter