Förslaget innebär 400 nya studentlägenheter. Bild: White arkitekter

Väbeln 3

Ladugårdsgärdet
Planerat

400 nya studentbostäder genom om- och tillbyggnad.

Detaljplaneförslaget möjliggör för SSSB att bygga ca 400 studentlägenheter. Byggnaderna föreslås uppförda till 10 och 11 våningars höjd, dels i form av påbyggnad av de befintliga skivhusen med 2 till 3 våningar, dels i form av nya byggnader, sidoställt kopplade, norrom de befintliga.

Projektfakta

Vad?

400 nya studentbostäder.

Varför?

Planförslaget möjliggör för SSSB att bygga ca 400 nya studentbostäder genom på- och tillbyggnad av befintliga studentbostadshus vid Studentbacken i stadsdelen Ladugårdgärdet. På fastigheten finns i dag ca 450 studentbostäder.

När?

Stockholms kommunfullmäktige antog förslaget 16 februari 2015. Antagandet upphävdes av Länsstyrelsen vilket kommunstyrelsen i Stockholms stad överklagade till regeringen 23 september 2015.

Vem?

SSSB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Schröder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden