Visionsbild Södra Värtan. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios

Södra Värtan

Ladugårdsgärdet
Pågående

Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5000 personer att bo och lika många att arbeta när området är färdigställt. Södra Värtan är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas energieffektivt och grönt.

Projektfakta

Vad?

I Södra Värtan planeras för 1900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar, 125000 kvadratmeter lokaler, 600 meter ny kajpromenad och 10000 kvadratmeter nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger och ett stort utomhusbad planeras utmed vattnet i Lilla Värtan.

Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

Planarbetet i Södra Värtan nominerades hösten 2016 till Sveriges Arkitekters Planpris tillsammans med Frihamnen i Göteborg, Innerstaden i Karlshamn, Vallastaden i Linköping och Östra Sala Backe i Uppsala.

När?

Byggstart i Södra Värtan kan ske tidigast 2019.

3D-modell av detaljplanen

Relaterade nyheter

Bildgalleri

Bonnier bygger ett nytt kontorshus intill kajen där takterrasserna bidrar till den ekologiska infrastrukturen och den biologiska mångfalden. Bild: AIX Arkitekter för Bonnier Fastigheter
White för Midroc
Midroc kommer att bygga ett bostadshus med fasad av tegel med inspiration från områdets historia som hamnområde. Bild: White arkitekter för Midroc Property Development
Fojab för Abacus
Hos Abacus får de boende tillgång till en gemensam takterass med växthus och odlingsytor. Bild: Fojab arkitekter för Abacus
Bild: Fojab arkitekter för Abacus
Arkitekterna arbetar aktivt för att få till ett bra möte mellan den offentliga gatan och de privata bostäderna. Bild: Joliark för HSB Bostad
Kaj vid Södra Värtan. Illustration: AIX Arkitekter
Bildmontage över bryggan och kajen vid Värtanbadet. Illustration: AIX Arkitekter
Pirhuset från söder. Bild: AIX Arkitekter för Bonnier Fastigheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontaktuppgifter

Samråd om detaljplan Södra Värtan pågår fram till den 10 feb 2017

Under samrådstiden kan du skicka dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret.

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Ann-Christine Nyberg

Planeringschef, Exploateringskontoret

Jens Edholm

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden