Äng fylld med ängsblommor

Ny lekmiljö Sportfältet

Ladugårdsgärdet
Planerat

I dialog med stockholmarna ska det växa fram en ny spännande lekmiljö på Sportfältet.

Projektfakta

Vad?

En ny spännande lekmiljö på sportfältet och inom nationalstadsparken, med fokus på rörelse och barns och ungas förståelse för naturen och ekosystemtjänster. I samband med att platsens utformning planeras har en tillfällig plats för dialog och aktiviteter för barn och unga iordningställts.

Torsdag 21 maj 2015 höll vi ett första dialogtillfälle riktat främst till barn i åldrarna 0–6 år. Besökarna kunde plantera i odlingslådor, så fröer, bygga insektshotell och leka med olika naturmaterial.

Lördag 29 augusti 2015 riktade sig aktiviteterna främst till barn i åldrarna 7–12 år men även övrig allmänhet. Ett populärt inslag under dagen var att deltagarna kunde bygga och måla egna fågelholkar. Ett flertal av fågelholkarna finns nu monterade på platsen. Ornitologen Mats berättade om fåglars olika behov.

Torsdag 1 oktober 2015 ordnades ett avslutande dialogtillfälle för barn och ungdomar i åldern 13–18 år samt övrig allmänhet. Under en workshop fick deltagarna föreslå idéer kring vad den nya lekmiljön skulle innehålla samt skriva ett framtidsvykort där de fick sätta sig in i hur platsen kommer att upplevas när den är färdigställd.

Parksamråd 16 november 2016

Onsdag 16 november klockan 17.00–19.00 är alla välkomna till ett parksamråd i STFs lokaler på Sandhamnsgatan 59 A.

Fram till den 23 november 2016 är du välkommen att lämna in synpunkter. Maila oss på: ostermalm@stockholm.se

Varför?

Det har kommit medborgarförslag till stadsdelsnämnden med önskemål om en lekplats i området och genomförd lekplatsinventering visar också att det finns behov av lek i området.

När?

Under 2015 skapades en tillfällig lekmiljö där barn och unga fick vara med och planera platsens framtida permanenta utformning. Under 2016–2017 pågår planering och projektering av en permanent lekmiljö. Byggstart planerad till 2017 med färdigställande maj 2018.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med idrottsförvaltningen och länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Titta på bilder från tidigare dialogtillfällen och läs mer om projektets bakgrund samt sammanställningar av tidigare dialoger.

Bilder

Bilder från tidigare dialogtillfällen

Dokument

Parksamråd – Sportfältets lekplats (PDF, 3,77 MB)

Sammanställning dialog (PDF, 100 kB)

Sammanställning klotterplank (PDF, 78 kB)

Rapport – Dialog om ny lekplats (PDF, 10,3 MB)

Galleri

Äng fylld med ängsblommor
Äng
Människor står samlade vid några picknickbord på fältet
Barn planterar i odlingslådor på fältet
Odling i odlingslådor

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning