Kvinna på cykel
Kungsholms strand. Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad

Markerad yta för cykel vid Kungsholms strand

Kungsholmen
Pågående

Kungsholms strand är ett viktigt pendelstråk för cyklister i Stockholms län. Idag samsas motordriven trafik och cyklister om samma yta på vägen. Därför vill staden med olika åtgärder förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan.

Projektfakta

Lättare och säkrare att cykla med avgränasde ytor och cykelbanor för cyklister

Stockholms stad vill göra det enklare och säkrare att cykla längs Kungsholms strand och tydliggöra hur bilister och cyklister ska samsas i trafiken. Åtgärderna som testades i försöket kommer därför att genomföras och bli permanenta mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan och utökas fram till Inedalsgatan.

Åtgärder mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan

På båda sidor om vägen kommer det bli en yta för cykling genom att ett av två körfält för motorfordon tas bort. Det innebär dubbelriktad motortrafik i körfältet och att motorfordon måste använda vägrenen vid möte. Ytan för cykling markeras med röd asfalt och vägmålning. Längs sträckan påverkas inte möjligheterna att parkera bilar.

Bildserie som illustrerar bilar och cyklar möts

Åtgärder mellan Fridhemsgatan och Inedalsgatan

En dubbelriktad cykelbana skapas med tydlig avgränsning mot motortrafiken. Då utrymmet är begränsat behöver ett 40-tal parkeringsplatser tas bort för att kunna öka trafiksäkerheten och en busshållsplats behöver flyttas från Kungsholms strand till Inedalsgatan. En miljöstation vid Sankt Eriksbron kommer att flyttas till västra sidan om bron vilket gör att ytterligare sju parkeringsplatser tas bort.

Åtgärderna bygger på resultat från försöket 2015

Under 2015 genomfördes ett försök på Kungsholms strand mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan, för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten. Ett av de två körfälten markerades för cyklister så att de fick ett separat utrymme. Ambitionen var också att bilister skulle ta större hänsyn till cyklister. Resultatet från utvärderingen som genomfördes hösten 2015 visade att hela 85 procent av cyklisterna upplevde en förbättring. Även kollektivtrafiken var positiva till åtgärderna som testades under sommaren.

Staden genomför projketet 2017

Stockholms stad genomför projektet och det beräknas vara klart i oktober 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling