Krysantemum och Klöversyran

Hässelby Villastad
Pågående

Stockholm växer. Nya radhus planeras att byggas i kvarteren Krysantemum och Klöversyran, som ligger vid Växthusvägen i Hässelby Villastad, invid korsningen med Skälbyvägen. Precis intill går kommungränsen till Järfälla Kommun.

Projektfakta

Vad?

Cirka 67 bostadsrättsradhus uppdelade i 9 radhuslängor med cirka 8 radhus i varje länga. Varje radhus har sin egen trädgård och förgårdsmark ut mot gatan.

Området ligger nära kommunikationer, cirka 15 minuter med buss till Jakobsbergs eller Barkarby pendelstågsstation eller buss till Vällingby centrum. Området ligger nära service i Åkermyntans centrum.

När?

Byggnationen sker i två etapper, där etapp 1 har byggstartats.

Vem?

Brf Klöversyran och Brf Krysantemum i samarbete med byggnadsaktiebolaget Sommargyllingen.

Påverkan i närområdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden