Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Kristinebergs slott 5

Kristineberg
Planerat

Vid Kristinebergs slott planeras bostäder och park innanför planerad kontorsbebyggelse mot Essingeleden

Projektfakta

Vad?

Vid Kristinebergs slott planeras cirka 230 bostäder.

När?

Planeringen är i tidigt skede och inväntar detaljplan för skyddande kotorsbebyggelse. Start-PM togs i Stadsbyggnadsnämnden 18 april 2013.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Bildgalleri

Illustration visionsbild: Tengbom
Illustration visionsbild: Tengbom