Krillans Krog 1

Kristineberg
Planerat

Kvarteret Krillans Krog ligger intill Hjalmar Söderbergsväg och Kristinebergs Slottsväg. Här planerar Bonava att bygga cirka 180 bostadsrättslägenheter samt verksamhetslokaler.

Projektfakta

Vad?

Här uppför Bonava 180 bostadsrättslägenheter samt verksamhetslokaler. Den nya bostadsbebyggelsen bidrar till att Kristinebergsparken söder om Kristinebergs slott får en tystare och lugnare miljö i ett annars bullerutsatt läge. Nya gator möjliggörs som i förlängningen kopplar samman området med stadsdelens mer centrala delar och det allmänna gatunätet mot Ulvsundasjön.

Vem?

Bonava

När?

Detaljplanen vann laga kraft den 29 april 2016. Byggstart beräknas ske under våren/sommaren 2017.

Läs mer om Krillans Krog 1

Byggstart beräknas ske våren/sommaren 2017. Läs mer om projektet på Bonavas webbplats

Kontakt

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden