Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Konstgjutarvägen

Årsta
Planerat

Mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen i Årsta planeras ca 500 nya bostäder, 2 förskolor och en mindre handelsplats. Det kommer också att byggas en sopsugsanläggning och ett parkeringsgarage i bergrum.

Projektfakta

450 bostäder och en ny park

Totalt planeras 450 nya lägenheter i slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen. Av dessa blir ca 80 hyresrätter och 370 bostadsrätter.

De nya husen längs Konstgjutarvägen ska anpassas till den befintliga bebyggelsen uppe på höjden medan husen mot Bolidenvägen kommer att byggas som en stadsfront mot gatan. Mellan de båda områdena planerar vi en grön park med gångstråk. Den nuvarande utsiktsplatsen ska bevaras. Det blir också ett mindre torg längs med Bolidenvägen.

Sopsugsanläggningen och garaget är tänkt att kunna utnyttjas av stora delar av området runt Bolidenplan och delar av det framtida Slakthusområdet.

Den nya handelsplatsen kommer att byggas nära rondellen vid Bolidenplan.

Stockholmshem, JM och HSB bygger

Byggherrar är Stockholmshem (85 lägenheter), JM (180-190 lägenheter) och HSB (160-170 lägenheter).

Samråd under 2017

Detaljplanearbetet pågår sedan början av 2016. Tanken är att planförslaget ska gå ut på samråd i början av hösten 2017.

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten