Bilden visar en skiss på hur torget i Kärrtorp skulle kunna se ut efter upprustningen.
Fler sittplatser, mer grönska och gungor under tunnelbanebron är några av boendeförslagen för ett förbättrat torg i Kärrtorp. Skiss: Nyréns arkitekter
Projekt Pågående

Kärrtorps centrum

Kärrtorp

I Kärrtorps centrum kommer Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder och Besqab att bygga 160 nya lägenheter. Staden gör också en ordentlig förbättring av torget, busstorget och parkeringen.

Projektfakta

160 nya bostäder och ett upprustat torg

Staden planerar 160 nya lägenheter på tre olika platser i centrum: Kvarteren Grönskär och Söderarm där Svenska Bostäder ska bygga och kvarteret Näskubben där Besqab ska bygga. Fördelningen är 69 hyresrätter och 92 bostadsrätter.

Innan byggnationen kommer staden riva en förskolebyggnad där Besqab senare ska bygga bostäder. Förskolan har under en lång tid planerats att rivas och idag pågår ingen permanent förskoleverksamhet här längre.

I samband med att vi bygger fler bostäder satsar vi också på en ordentlig förbättring av torget, busstorget och parkeringsplatserna. Vårt mål är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för olika verksamheter och som blir en mötesplats för boende och besökare.

Tidplan

  • Detaljplanen för Svenska Bostäders projekt antogs i stadsbyggnadsnämnden den 13 oktober 2016 och planen för Besqabs projekt antogs den 15 december 2016. Båda detaljplanerna har vunnit laga kraft.
  • Rivningen av förskolan kommer att påbörjas vid årsskiftet 2017/2018.
  • Byggstarten för bostadshusen blir tidigast våren 2018.

Stockholm växer

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7000 - 8000 bostäder per år.

I stadens översiktsplan Promenadstaden anger man att centrumlägen med goda kommunikationer är viktiga platser för ny bostadsbebyggelse för att ge förutsättningar för ett hållbart resande. Kärrtorps centrum har ett sådant läge.

Kärrtorps centrum byggdes 1951 med ambitionen att bli centrum för en grupp närliggande stadsdelar, men blev ett centrum främst för boende i Kärrtorp. Därför finns här stor potential för vidareutveckling av området.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Kärrtorps centrum är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad