Bilden visar en skiss på hur torget i Kärrtorp skulle kunna se ut efter upprustningen.
Fler sittplatser, mer grönska och gungor under tunnelbanebron är några av boendeförslagen för ett förbättrat torg i Kärrtorp. Skiss: Nyréns arkitekter

Kärrtorps centrum

Kärrtorp
Planerat

I Kärrtorps centrum kommer Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder och Besqab att bygga 160 nya lägenheter. Staden gör också en ordentlig förbättring av torget, busstorget och parkeringen. Sommaren 2017 påbörjar staden rivningen av förskolan där Besqab senare ska bygga bostäder.

Projektfakta

160 nya bostäder och ett upprustat torg

Staden planerar 160 nya lägenheter på tre olika platser i centrum: Kvarteren Grönskär och Söderarm där Svenska Bostäder ska bygga och kvarteret Näskubben där Besqab ska bygga. Fördelningen är 69 hyresrätter och 92 bostadsrätter.

I samband med att vi bygger fler bostäder satsar vi också på en ordentlig förbättring av torget, busstorget och parkeringsplatserna. Vårt mål är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för olika verksamheter och som blir en mötesplats för boende och besökare.

Tidplan

Staden har påbörjat sina förberedande arbeten med gator och allmän mark och håller nu på att ta fram bygghandlingar och planera för entreprenader. Rivningen av förskolan kommer att påbörjas sensommaren 2017. Arbetena runt busstorget startar vid årsskiftet 2017/2018.

Svenska Bostäder och Besqab har börjat projektera sina hus. Byggstarten blir tidigast vid årsskiftet 2017/2018 och de första husen kan stå klara tidigast 2018.

Detaljplanen för Svenska Bostäders projekt antogs i stadsbyggnadsnämnden den 13 oktober 2016 och planen för Besqabs projekt antogs den 15 december 2016. Båda detaljplanerna har vunnit laga kraft.

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7000 - 8000 bostäder per år.

I stadens översiktsplan – Promenadstaden – anger man att centrumlägen med goda kommunikationer är viktiga platser för ny bostadsbebyggelse för att ge förutsättningar för ett hållbart resande. Kärrtorps centrum har ett sådant läge.

Kärrtorps centrum byggdes 1951 med ambitionen att bli centrum för en grupp närliggande stadsdelar, men blev ett centrum främst för boende i Kärrtorp. Därför finns här stor potential för vidareutveckling av området.

Programmet för kompletteringsbebyggelse i Kärrtorp togs fram 2004. Sedan dess har flera detaljplaner tagits fram och stora delar av den nya bebyggelsen är klar. Det område som återstår att bygga är Kärrtorps centrum.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Kärrtorps centrum är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Ewa Wåhlin

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Christina Reje Rahmberg

Arkitekt, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden