Visionsbild Kämpinge 2
Visionsbild Kämpinge 2

Kämpinge 2

Planerat

Inom fastigheten Kämpinge 2 i Tensta planeras för 170 nya lägenheter och ett 6000 kvadratmeter stort kontor där Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning planerar sina nya kontor.

Svenska Bostäder har inkommit med ansökan om markanvisning och beslut för detta togs i exploateringsnämnden den 18 maj.

Innehåll och utformning kommer att prövas enligt planprocessen. Byggstart är planerat till 2019 och första inflyttning bedöms ske 2020.

Kontakt

Per-Eric Siljestam

Projektledare, exploateringskontoret

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret