Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration: AIX Arkitekter.

Kabelverket

Älvsjö
Pågående

Detaljplan 1 i planområdet Kabelverket omfattar kvarteret Kabelverket med sex kvarter. Totalt planeras ca 580 lägenheter, områdets huvudgata, lokaler för verksamheter och två förskolor.

Projektfakta

Sex kvarter i två kvartersområden 

Detaljplan 1 i planområdet Kabelverket omfattar kvarteret Kabelverket med sex kvarter. Totalt planeras ca 580 lägenheter, områdets huvudgata, lokaler för verksamheter och två förskolor. Bebyggelsen planeras att uppföras i två kvartersområden som hyser två kvarter nordost om de befintliga Dragspelshusen respektive fyra kvarter mot Solbergaskogen.

Mot huvudgatan tillåts tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i mellan 5-16 våningar varav tre högdelar som får en våningshöjd på 12-16 våningar. Mot Solbergaskogen samt i kvarteren nordost om Dragspelshusen tillåts bebyggelse i 4-8 våningar.

Kvarter 1 - JM och Varg arkitekter

Porten till nya Kabelverksområdet. Kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-8 våningar. med ca 135 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 2 - Familjebostäder och Varg arkitekter

Kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-6 våningar med ca 130 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 3 - JM och Arkitekturkompaniet

Lamell med varierade hushöjder, 6-8 våningar med 4 avdelningar förskola i byggnadens två nedre plan. Totalt ca 30 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 4 - JM och Arkitekturkompaniet

Två sammankopplade lameller, i 5-12 våningar med ca 85 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 5 - JM och Varg arkitekter

Två sammankopplade lameller, i 5-12 våningar med lokaler mot huvudgatan.Förskola i bottenvåningen, och ca 85 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 6 - JM och KUB arkitekter

Två lamellvolymer kring ett samlande gårdsrum. Varierade hushöjder i 5-16 våningar. Lokalytor mot huvudgatorna, och ca 115 lägenheter i varierade storlekar.

Tidplan

Samrådstid för detaljplan 1 pågick 18 oktober till 29 november 2013. Öppet hus för detaljplan 1 genomfördes 14 november 2013 på medborgarkontoret i Älvsjö. Utställning av detaljplan 1 pågick 2 juli till 27 augusti 2014.

Detaljplan 1 godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2014. Den första utbyggnadsetappen startade hösten 2015. Det är 133 hyresrättslägenheter av Familjebostäder, kvarter 2, och JM kvarter 1. Byggstart för den andra utbyggnadsetappen är inte bestämd. Byggtiden är beräknad till 4-5 år.

 

Bildgalleri

Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
Situationsplan för området Älvsjö Kabelverket.
Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration: AIX Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakter

Maria Wamstad

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, Exploateringskontoret

Nyheter

Läs mer om planområdet