Ritning över område med detaljplanerna markerade
Situationsplan för området Älvsjö Kabelverket.

Kabelverket 6

Älvsjö
Planerat

Projektfakta

Vad?

En betydande bostadsutveckling sker i området där omkring 1700 nya bostäder ska uppföras vilket kommer att öka behovet av skolor.

Kabelverket 6 är en planändring för att medge att befintlig kontorsbyggnad även får innehålla skolverksamhet.

Skolan ligger centralt i en lågt trafikerad miljö. Förslaget innebär att den befintliga personalparkeringen omvandlas till skolgård. Byggnaden kommer endast att genomgå inre förändringar. Skolan kommer att vara färdig innan inflyttningen till de nya närliggande bostäderna.

Projekt i planområdet

Bildgalleri

Flygfoto över bebyggelse
Flygfoto över Kabelverket, Älvsjö.
Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.
Illustration över hus.
Illustrationsvy med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Ritning över område med detaljplanerna markerade
Situationsplan för området Älvsjö Kabelverket.

Kontakter

Maria Wamstad

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elin Borglund

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten