Flygfoto över bebyggelse
Flygfoto över Kabelverket, Älvsjö.
Projekt Planerat

Kabelverket 6

Älvsjö

På grund av att ca 1700 nya bostäder byggs inom kvarteren Kabelverket i Älvsjö ökar behovet av skolor. Den här planen tillåter att en befintlig kontorsbyggnad får användas för skolverksamhet.

Projektfakta

Planändring för skolverksamhet

En betydande bostadsutveckling sker i området där omkring 1700 nya bostäder ska uppföras vilket kommer att öka behovet av skolor.

Kabelverket 6 är en planändring för att medge att befintlig kontorsbyggnad även får innehålla skolverksamhet.

Skolan ligger centralt i en lågt trafikerad miljö. Förslaget innebär att den befintliga personalparkeringen omvandlas till skolgård. Byggnaden kommer endast att genomgå inre förändringar. Skolan kommer att vara färdig innan inflyttningen till de nya närliggande bostäderna.

Nyheter

Bildgalleri

Ritning över område med detaljplanerna markerade
Situationsplan för området Kabelverket. Kabelv
Flygfoto över bebyggelse
Flygfoto över Kabelverket, Älvsjö.
Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.

Kontakter

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om planområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad