Vy över gata kantad av hus. Människor som joggar och promenerar. Bilar.
Visionsbild vy från Sparmannsvägen, illustration: SandellSandberg

Hydrografen

Hammarbyhöjden
Pågående

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. Hydrografen består av kvarter Hydrografen 1 i korsningen Finn Malmgrens Väg och Sparrmansvägen samt de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln längs Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen.

Projektfakta

72 nya bostäder och gatuarbeten

I kvarteret Hydrografen 1 byggs det 55 nya lägenheter i 3-5 våningshus. I de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln byggs det 17 rad- och kedjehus.

Thunbergsgatan byggs delvis om i en ny sträckning ned mot Sparrmansvägen. I samband med byggstart för radhusen stängs den delen av gatan av för allmän trafik. Gatan planeras vara färdigställd till årsskiftet 2017/2018 och därmed återigen kunna trafikeras.

Den trappa som förbinder Thunbergsgatan med Sparrmansvägen i korsningen Finn Malmgrens Väg kommer att ersättas av en ny som beräknas vara färdigställd senast till årsskiftet 2017/2018. Under byggtiden hänvisas gående till den befintliga trappan från Sparrmansvägen, närmare mot Olaus Magnus Väg.

Varför?

Stockholm växer och behöver bygga 8 000 bostäder per år. Hammarbyhöjden är ett populärt bostadsområde med goda kommunikationer och service, där det finns ett stort intresse av att komplettera stadsdelen med nya bostäder.

När?

Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014. Flerbostadshusen i kvarter Hydrografen hade byggstart i maj 2015. Rad- och kedjehusen hade byggstart februari 2016. Inflyttning pågår från sommaren 2017 och därefter löpande under andra halvåret 2017.

Gatuombyggnaden pågår och kommer att färdigställas under hösten 2017.

Vem?

Exploateringskontoret på Stockholms stad bygger den nya Thunbergsgatan och trappan mellan Thunbergsgatan och Sparrmansvägen samt bygger om Sparrmansvägen mellan Olaus Magnus Väg och Finn Malmgrens Väg med cykel- och gångbana på båda sidor. Brickhouse Bostadsutveckling bygger flervåningshus för bostadsrätter i kvarter Hydrografen 1 och Småa bygger rad- och kedjehus längs Thunbergsgatan.

 

Bildgalleri

Vy över hus, vägar och grönska
Visionsbild vy från luften, illustration: SandellSandberg
Vy över gata kantad med hus. Människor som promenerar.
Visionsbild vy från Finns Malmgrens väg, illustration: SandellSandberg
Vy över gata kantad av hus. Människor som joggar och promenerar. Bilar.
Visionsbild vy från Sparmannsvägen, illustration: SandellSandberg
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Kartbild där Hydrografen är markerat med gult
Planområde Hydrografen illustration

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Miroslav Vujicic

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om programområdet

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden