Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Hornstull - Telefonplan Gångstråk

Gångstråket Hornstull - Telefonplan förbinder nybyggd tät stad i Liljeholmen med Södermalm. Gångstråket är ca 4 kilometer långt, det tar cirka 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Projektfakta

Vad?

Stockholms stad arbetar med att förbättra gångvänligheten för samtliga invånare och besökare i Stockholm. Gångstråket Hornstull - Telefonplan förbinder nybyggd tät stad i Liljeholmen med Södermalm. Gångstråket är ca 4 km långt, det tar cirka 45 minuter att gå hela stråckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Varför?

I Stockholms stads framkomlighetsstrategi finns mål om att 60 % av resorna i innerstaden och 50 % av resorna i ytterstaden ska ske till fots år 2030. I stadens Gångplan finns fem strategiskt viktiga stråk utpekade. Hornstull - Telefonplan är ett av de stråken, det passerar ett stort antal viktiga målpunkter och förbinder Liljeholmen med Södermalm.

När?

Mindre åtgärder som röjning av vegetation, komplettering av möblering, i första hand sittplatser,  förbättrad gångvägvisning och belysning genomförs under hösten 2017. Större åtgärder genomförs på längre sikt.

Vem?

Stockholms stad.

 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad