Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg
Planerat

Hornsbergs bussdepå upptar idag en stor och centralt belägen markyta vid Lindhagensgatan. Enligt programmet för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen ska det byggas kontor och bostäder på depåtomten, då SL planerar att flytta depån till Tomteboda i Solna.

Projektfakta

Vad?
Planförslagetsyftar till att möjliggöra cirka 750 nya bostäder i fyra bostadskvarter samt kontorskvarter och en idrottsanläggning med två idrottshallar närmast Essingeleden. Genom förslaget blir markanvändningen mer effektiv. Kristinebergs idrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området.

Den nya kontorsytan uppskattas till cirka 90 000 kvadratmeter.

När?

Planarbetet har påbörjats, men det är fortfarande inte klart när SLL:s bussdepå kan lämna området.

Vem?

Byggherrar: Skanska (kontor och bostäder), Ikano Bostad (bostäder), Borätt/Seniorgården (bostäder), Familjebostäder (bostäder samt LSS-boende).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, Exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden