Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter
Projekt Planerat

Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg

Förslag till detaljplan för att bygga kontor, bostäder och idrottshallar på en före detta bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats i Hornsberg på Kungsholmen.

Projektfakta

Vad?

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning med två idrottshallar. Kristinebergsidrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området.

Varför?

Förslaget ska fullfölja planerna för stasutvecklingsområdet för Nordvästra Kungsholmen genom bl.a. en omvandling av bussdepån. Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002.

Förutsättningar för planarbetet har förändrats sedan samråd 2010 varför det samråds på nytt.

När?

Plansamråd pågick under tiden 4 april – 16 maj och samrådsmöte i form av Öppet hus hölls onsdagen den 3 maj.
Samrådsnyhet

Genomförande beror på när SLL kan lämna området. Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017, men det är fortfarande inte klart när SLL:s bussdepå kan lämna området.

Vem?

Byggherrar: Skanska (kontor och bostäder), Ikano Bostad (bostäder), Borätt/Seniorgården (bostäder), Familjebostäder (bostäder samt LSS-boende).

Nyheter

Vy över idrottsplatsen med ny bebyggelse i bakgrunden.
Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 4 april – 16 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Öppet hus hålls onsdagen den 3 maj klockan 17.00 – 19.00 iTekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 (Bolindersalen).

Läs mer om samråd för Hornsbergskvarteren

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad