Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter

Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg
Planerat

Förslag till detaljplan för att bygga kontor, bostäder och idrottshallar på en före detta bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats i Hornsberg på Kungsholmen.

Projektfakta

Vad?

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning med två idrottshallar. Kristinebergsidrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området.

Varför?

Förslaget ska fullfölja planerna för stasutvecklingsområdet för Nordvästra Kungsholmen genom bl.a. en omvandling av bussdepån. Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002.

Förutsättningar för planarbetet har förändrats sedan samråd 2010 varför det samråds på nytt.

När?

Plansamråd pågick under tiden 4 april – 16 maj och samrådsmöte i form av Öppet hus hölls onsdagen den 3 maj.
Samrådsnyhet

Genomförande beror på när SLL kan lämna området. Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017, men det är fortfarande inte klart när SLL:s bussdepå kan lämna området.

Vem?

Byggherrar: Skanska (kontor och bostäder), Ikano Bostad (bostäder), Borätt/Seniorgården (bostäder), Familjebostäder (bostäder samt LSS-boende).

Nyheter

Vy över idrottsplatsen med ny bebyggelse i bakgrunden.
Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 4 april – 16 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Öppet hus hålls onsdagen den 3 maj klockan 17.00 – 19.00 iTekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 (Bolindersalen).

Läs mer om samråd för Hornsbergskvarteren

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden