Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Hornsbergs bussdepå

Kristineberg och Hornsberg
Planerat

Hornsbergs bussdepå upptar idag en stor och centralt belägen markyta vid Lindhagensgatan. Enligt programmet för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen ska det byggas kontor och bostäder på depåtomten, då SL Panerar att flytta depån till Tomteboda i Solna.

Projektfakta

Vad?

Totalt kan upp mot 800 lägenheter inrymmas i fyra nya bostadskvarter. Den nya kontorsytan uppskattas till cirka 80 000 kvadratmeter.

När?

Planarbetet har påbörjats, men det är fortfarande inte klart vad som ska hända med området.

Vem?

Byggherrar: Skanska (kontor och bostäder), Ikano Bostad (bostäder), Borätt/Seniorgården (bostäder), Familjebostäder (bostäder samt LSS-boende).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, Exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden