Flygbild över skolbyggnaden med atriumtaket.

Hönsfodret 1

Södermalm
Planerat

Förslag att detaljplan för kvarteret Hönsfodret 1 på Tullgårdsgatan 12 på Södermalm ändras så att den skolverksamhet med cirka 600 elever kan fortsätta vara kvar inom fastigheten.

Projektfakta

Vad?

Fastigheten kvarteret Hönsfodret 1 består av en byggnad belägen mellan Hammarbykanalen i söder, Tullgårdsparken i norr och bostadskvarteren längs Norra Hammarbyhamnen i öster och väster. 

Fastigheten har tidigare använts som skola, kontor och lager med serviceverkstad för bilar. Nu har skolverksamheten till stora delar ersatt övriga verksamheter. Det här detaljplaneförslaget innebär att gällande detaljplan ändras så att befintlig skolverksamhet som idag bedrivs ska kunna vara kvar. Skolans verksamhet är fördelad på cirka 600 elever i högstadium, gymnasium och vuxenutbildning.

Möjligheten att anordna friyta för utevistelse är begränsad i direktanslutning till fastigheten. Skolverksamhet får därför endast bedrivas för högstadium, gymnasium eller vuxenutbildning. Befintlig byggnad har på våning 4 en inbyggd gård på 290 kvm med ljusinsläpp där taket går att öppna till det fria. Detta är en kvalitet för skolverksamheten då atriet kan inredas som uppehållsrum eller för samlingar och på det sättet fungera som enlätt tillgänglig friyta. Detaljplanen kompletteras därför med en utformningsbestämmelse att ett atrium på minst 290 kvm ska finnas, med likvärdiga kvaliteter som i befintlig byggnad.Utevistelse kan tillgodoses i Blecktornsparken direkt norr omfastigheten eller på kajen vid Hammarby kanal.

När? 

Tidplan:

  • Samråd mars 2017
  • Betänketid april 2017
  • Antagande maj 2017

Vem? 

Fastigheten Hönsfodret 1 ägs av Stockholms kommun genom Exploateringsnämnden. Fastigheten är upplåten med tomträtt till Folksam Ömsesidig Sakförsäkring.

Område utlagt som kvartersmark (sedan tidigare: kontor, genomändringen: skola) ska utgöra en eller flera separata fastigheter. Nyfastighet bildas genom avstyckning.

Karta över var fastigheten ligger markerad med röd ring.
Karta över fastighetens placering markerad med röd ring.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret