Flygfoto med gul markering som visar planområdet.
Gul markering visar planområdet.

Holkkvarnen

Rinkeby
Pågående

AB Familjebostäder vill bygga om delar av byggnaden på Degerbygränd för att anpassa den till restaurang och kockskola.

Projektfakta

Varför?

Projektet ingår i Järvalyftet och gränsar i väst mot Rinkebystråket som i Vision Järva 2030 planeras att utvecklas till ett nytt och mångsidigt handelsstråk. Den föreslagna verksamheten ses som ett positivt tillskott i omvandlingen av Rinkebystråket.

Vad?

Planen är att bygga en restaurang och restaurangskola i byggnaden på Degerbygränd 2, där ett tiotal elever kan utbildas. Förslaget ingår i Järvalyftets satsning på jobb och utbildning och är således ett för stadsdelen angeläget projekt. Byggnaden kommer att genomgå stora ombyggnader men de är i stort sätt begränsade till interiören. Endast små ingrepp kommer att göras i fasaden för att tillskapa en ny entré och ett antal fönster.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden