Vy över bebyggelsen vid Saltvägen från gatusidan. Takkupor och takfönster ger ytterligare liv till de karaktäristiska taken. Bild: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur
Vy över bebyggelsen vid Saltvägen från gatusidan. Bild: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur

Kavringen 1

Hökarängen
Planerat

De föreslagna nya byggnader som ligger intill Hökarängens södra tunnelbaneuppgång kommer att bilda en form av entré till stadsdelen.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innebär uppförande av två flerbostadshus i 4 respektive 8-9 våningar invid kvarteret Kavringen samt fem mindre punkthus i ca 5 våningar utmed Saltvägen. Sammantaget rymmer förslaget ca 180 lägenheter.

Planområdet består av två delar markanvisade till två olika byggherrar. Det ena området ligger vid kvarteret Kavringen och det andra vid Saltvägen. De är avskilda av ett parkstråk och relaterar var för sig mer till den närmsta befintliga bebyggelse än till varandra  I båda fallen avses bostäderna upplåtas med hyresrätt. 

När?

Antagande 4:e kvartalet 2016

Vem?

Vindpropellern AB
Byggvesta AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden