Perspektivbild vy från sydväst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Vy från sydväst. Illustration: ÅWL Arkitekter

Område vid kvarteret Hökarboden

Hökarängen
Planerat

120 bostäder utmed Russinvägen.

Projektfakta

Vad?

Tre flerbostadshus uppförs längs Russinvägens nordöstra sida där marken idag är oexploaterad och sluttar. Husen föreslås som lamellhus om fyra våningar mot gatan och en suterrängvåning därmarken släntar. Cirka 120 lägenheter ryms i de tre husen.

När?

Granskning 29 mars - 26 april 2017
Antagande juni 2017
Laga kraft juli 2017

Vem?

Svenska Hem i Bromma

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden