Perspektiv på två av husen från sydväst. Husen är femvåningar med sutterängvåning,  glasade balkonger och grönskande framsida. Illustration: ÅWL Arkitekter
Illustration: ÅWL Arkitekter

Området vid kvarteret Hökarboden

Hökarängen
Planerat

128 bostäder utmed Russinvägen.

Projektfakta

Vad?

Tre flerbostadshus uppförs längs Russinvägens nordöstra sida där marken idag är oexploaterad och sluttar. Husen föreslås som lamellhus om fem våningar mot gatan och en suterrängvåning där marken släntar. Under ett av husen föreslås parkeringsgarage. Cirka 128 lägenheter ryms i de tre husen.

När?

Plansamråd fjärde kvartalet 2016
Granskning första kvartalet 2017
Antagande andra kvartalet 2017

Vem?

Svenska Hem i Bromma

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden