Gatuperspektiv radhus. Bild: Metod arkitekter AB
Gatuperspektiv radhusen vid den nya vägen Bild: Metod arkitekter AB
Projekt Planerat

Område vid Fagersjövägen och Kontoristvägen, Hökarängen

Hökarängen

Nya bostäder som överensstämmer med Hökarängens karaktäristiska bebyggelsestruktur i ett natur- och kollektivtrafiknära läge.

Projektfakta

Vad?

Cirka 90 bostäder  i utkanten av Hökarängen fördelat på ett flerbostadshus vid Fagersjövägen, två flerbostadshus vid Kontoristvägen samt 19 radhus längs en ny gata. Placeringen av bebyggelsen ska anpassas efter befintlig terräng utifrån ambitionen att göra så litet intrång i naturmiljön sommöjligt.

När?

Granskning tredje kvartal et 2015
Antagande fjärde kvartalet 2015

Vem?

Mecon Bygg AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Tognolina

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bilder

Bild: Metod arkitekter AB
Gatuperspektiv Kontoristvägen Bild: Metod arkitekter AB
Gatuperspektiv Fagersjövägen. Bild: Metod arkitekter AB
Gatuperspektiv Fagersjövägen. Bild: Metod arkitekter AB).
Gatuperspektiv radhus. Bild: Metod arkitekter AB
Gatuperspektiv radhusen vid den nya vägen Bild: Metod arkitekter AB

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad