Del av kv Samsö m.m vid Farstavägen

Del av kv Samsö m.m vid Farstavägen

Hökarängen
Planerat

Planområdet är beläget mellan Hökarängen och Farsta, nära Kvickentorpsskolan vid Lingvägens södra ände.

Projektfakta

Vad?

Planområdet är beläget mellan Hökarängen och Farsta, nära Kvickentorpsskolan vid Lingvägens södra ände. Planarbetet kan bidra till att koppla samman stadsdelarna och förstärka Farsta som en regional tyngdpunkt, i enlighet med strategin i Stockholms översiktsplan, Promenadstaden. Förslaget innehåller 6 punkthus med totalt ca 130 lägenheter.

Vem?

Markanvisning är gjord till JM. Upplåtelseformen är hyresrätt. Nya hus föreslås i en sluttande skogsbacke, inspirerade av naturen runtomkring. Den nya gatan tar sig in vid Lingvägens södra ände och svänger längs skogsbacken.

När?

Samråd Hösten 2012
Utställning Vår 2013
Antagande Höst 2013

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Renoir Danyar

Arkitekt , stadsbyggnadskontoret