Flygfotomontage med Hjorthagen i förgrunden. Illustration: Stockholms stad och BSK Arkitekter

Västra

Hjorthagen
Pågående

Tio byggherrar uppför 1 250 bostäder i området och två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen består av nio kvarter norr om Ängsbotten och nedanför de höga gasklockorna i stål.

Kvarteren byggs runt Storängstorget som ligger centralt i området. Från torget sträcker sig ett parkstråk norrut och mynnar ut vid Husarviken. I den norra delen sträcker sig ytterligare ett grönstråk, från Hjorthagsparken till Ingenjörsvillorna som ligger i Kungliga nationalstadsparken.

En ny park kommer att anläggas där ek är det dominerande trädslaget. I den östra delen planeras en friliggande förskola, och här kommer också en gång- och cykelväg att gå från Abessinien ner till området.

Två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar planeras i området. Den ena integreras i ett bostadskvarter, medan den andra är friliggande och placerad i mötet mellan kvarteren och Hjorthagsparken. All offentlig mark och samtliga bostäder ska vara tillgängliga för funktionshindrade.

När?

Byggstart skedde i november 2012 med första inflyttning under 2014-2017.

Vem?

Byggherrar är Svenska Bostäder, Primula Byggnads, Stockholmshem, Borätt, JM, ByggVesta, HSB, SKB, Einar Mattsson och Folkhem.

Byggherrar i etappen

Bildgalleri

Innergård i Färnebofjärden. Foto:Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Solceller i kvarteret Tresticklan. Foto: Exploateringskontoret
Gröna tak i Kvarteret Tresticklan. Foto: Exploateringskontoret
Kvarteret Muddus. Foto: Exploateringskontoret
Förskolan Fjällklockan. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Jessica Dagert

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden