Starkströmmen

Hjorthagen
Pågående

Två befintliga kontorshus i kvarteret Starkströmmen planeras att rivas och ersättas med ett större kontorshus.

Projektfakta

Vad?

Två befintliga kontorshus i kvarteret Starkströmmen planeras att rivas och ersättas med ett större kontorshus. Byggnaden planeras vara lägre i väster för att ta hänsyn till kvarteret Abessinien och Hjorthagsberget norr om planområdet. För att bidra till ett levande gaturum kommer husets huvudentré och mer publika rum, till exempel restaurang, placeras mot Jägmästargatan.

I direkt anslutning till kontorshuset anläggs en driftdepå bestående av kör- och uppställningsytor samt en mindre byggnad. Depån döljs till delar av en överdäckning som länkar samman det större kontorshuset med Jägmästargatan.

Det planeras även en parkering för boende i närområdet såväl för personal som jobbar i kontorshuset. Under tunnelbanebron är ungefär 30 parkeringsplatser tänkta att hyras ut till boende i Hjorthagen.

I områdets västra del kommer en park samt cykel- och gångväg att anläggas. 

När?

Byggstart kan komma att ske år 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Martin Weber

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden