Flygfotomontage med Hjorthagen i förgrunden. Illustration: Framtagen av Stockholms stad och BSK Arkitekter
Projekt Pågående

Norra 2

Hjorthagen

Åtta byggherrar uppför cirka 600 bostäder i området.

Projektfakta

Vad?

Etappen ligger vid Gasverksområdet i Hjorthagen och gränsar till Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Beslut om att anvisa mark till åtta byggherrar för etappens cirka 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 17 december 2009. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler för verksamheter och service i bottenvåningarna mot huvudgatan genom området och i vissa specifika lägen, samt en friliggande förskola. Förslaget omfattar en befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, kontorsvillan, samt del av befintlig kontorspark. Detaljplanen omfattar även mark för allmänt ändamål, som gata, torg och park.

Stockholms stad äger all mark inom det avgränsade detaljplaneområdet. Fastigheterna kommer att upplåtas med tomträtt vid uppförande av hyreslägenheter samt säljas vid uppförande av bostadsrättslägenheter. Fördelningen är cirka 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter.

När?

Byggstart 2014 och första inflyttning 2016.

Vem?

Byggherrar för området är Skanska, Erik Wallin, HEBA, Stockholmshem, Wallenstam, Viktor Hanson, SSM och Bonava.

Byggherrar i etappen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Kvarteret Stora Sjöfallet. Illustration: Wallenstam genom VERA Arkitekter
Bostadsgård. Illustration: Urbio Landskapsarkitekter
bebyggelse längs med Husarviken. IllustrationViktor Hansson genom Joliark

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Bo Persson

Projektledare , exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad