Flygfotomontage med Hjorthagen i förgrunden. Illustration: Stockholms stad och BSK Arkitekter

Norra 1

Hjorthagen
Genomfört

I den första etappen har tio byggherrar byggt 670 bostäder och två förskolor med sju avdelningar.

Projektfakta

Vad?

I de fyra första kvarteren har tio byggherrar byggt 670 lägenheter och två förskolor med sju avdelningar. En fjärdedel av området är parkmark.

Gatunamnen anspelar på att området varit kunglig jaktmark. Som granne med Kungliga nationalstadsparken är kvartersnamnen hämtade från andra svenska nationalparker.

Norr om områdetfinns en gång- och cykelbro över Husarviken.

Husenär sex våningar höga med en sjunde indragen våning mot gata. Mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken minskar bebyggelsen med en våning. Bebyggelsen har en urban karaktär, med tydlig skillnad mellan gata och gård. De gröna gårdarnainnehåller bland annatlekplatser. Bostäder och utemiljöär tillgängliga för funktionshindrade.

När?

Byggstart skedde i maj 2011 med första inflyttning i oktober 2012.

Vem?

Byggherrar är Svenska Hus, NCC, Familjebostäder, Järntorget, SBC Bo, Erik Wallin, Seniorgården, Viktor Hanson, Lennart Ericsson och Reinhold Gustafsson.

Byggherrar i etappen

Bildgalleri

Innegård i kvarteret Gotska Sandön. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Gångväg längs med Husarviken. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Stadsodling i Kontorsparken. Foto: Exploateringskontoret
Lekplats längs med Fågelhundsgatan. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Sopsug i kvarteret Abisko. Foto: Exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Boka studiebesök

Studiebesöken är öppna för grupper från offentlig verksamhet, företag, skolor samt andra intressenter. Bokning görs via e-post.

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, Exploateringskontoret

För pressfrågor

Områden

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden