Visionbild Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks

Kolkajen

Hjorthagen
Pågående

Inom Kolkajen planeras 1200-1400 nya bostäder, 2 förskolor och cirka 11000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Projektfakta

Vad?

Etappen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom Kolkajen planeras för cirka 1400 nya bostäder, 2 förskolor och cirka 11000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Här möter Gasverket vattnet. De gamla byggnaderna och den gamla kollossningskajen bevaras. En ny ö möjliggör attraktiva södervända kajer med möjlighet till bad och fler lägenheter i vattennära läge. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter. 

När?

Planerad byggstart för etappen är 2019 och inflyttning sker mellan 2021-2025.

Relaterade nyheter

Bildgalleri

Vattenarena. Illustration: Adept & Mandaworks
Tjärkajsparken. Illustration: Adept & Mandaworks
Kanalen. Illustration: Adept & Mandaworks
Bobergsgatan. Illustration: Adept & Madaworks

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Martin Weber

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden