Flygfotomontage med Hjorthagen i förgrunden. Illustration: Framtagen av Stockholms stad och BSK Arkitekter

Brofästet

Hjorthagen
Pågående

Detaljplanen innehåller 560 lägenheter, lokaler i bottenplan och två förskolor.

Projektfakta

Vad?

Brofästet liggervid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Beslut om att anvisa mark till sju byggherrar för etappens cirka 560 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 27 september 2012. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler i bottenplan och två förskolor. Av bostäderna är cirka 200 hyresrätter och 360 bostadsrätter.

Etappen kommer att bebyggas med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

När?

Planerad byggstart för etappen är 2016 och preliminär inflyttning 2018-2019.

Vem?

Byggherrar är Besqab, Einar Mattsson, HSB,Oscar Properties, Riksbyggen, Stockholmshem,Tobin Properties, och Åke Sundvall.

Byggherrar i etappen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Det är två hus med hyresrätter som ska bli plusenergihus i Brofästet. Illustration: Stockholmshem genom Dinelljohansson Arkitekter
Plusenergihus med 43 lägenheter. Illustration: Stockholmshem genom Dinelljohansson Arkitekter
Perspektiv från Bobergsgatan. Illustration: Tobin Properties genom Månsson Arkitektkontor
Perpektiv från Husarviken. Illustration: Stockholms stad genom Arrhov Frick arkitekter
Gårdsvy. Illustration: Tobin Properties, Einar Mattsson genom Urbio Landskapsarkitekter

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Birger Rasmussen

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden