Flygfotomontage med Hjorthagen i förgrunden. Illustration: Framtagen av Stockholms stad och BSK Arkitekter
Projekt Pågående

Ängsbotten

Hjorthagen

Inom Ängsbotten planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik.

Projektfakta

Vad?

Ängsbotten består av tre kvarter söder om detaljplan Västra. Området är första porten till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. Här planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik.

Området ska utvecklas till bostadskvarter som möter Idrottsparken inom Kungliga nationalstadsparken med kopplingar in mot innerstaden.

När?

Byggstart kan tidigast ske under 2019 och första inflyttning cirka 2021.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade den 20 oktober 2011 att markanvisa Primula Byggnads för byggande av hyresrätter, studentbostäder och verksamhetslokaler, samt Wallenstam för byggande av studentbostäder. Aros Bostadsutveckling markanvisades för cirka 60 bostadsrätter och verksamhetslokaler den 19 januari 2012.

Vy över Madängsgatan västerut. Illustration: Nivå landskapsarkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Jessica Dagert

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad