Kioskbyggnad, vy från sydväst.
Kioskbyggnad, vy från sydväst.

Gustavslundsvägen, Alvik 1:13

Alvik
Planerat

Byggrätt för befintligt gatukök vid Gustavslundsvägen 166.

Projektfakta

Vad?

Planförslaget innebär att detaljplanen ändras för att skapa möjlighet för befintlig kioskbyggnad att få stå kvar på nuvarande plats, eftersom byggnaden står på mark som inte får bebyggas. Planförslaget bekräftar befintlig byggnad och användning.

Kioskbyggnaden ligger inom området för programarbetet för Alvik. Programarbetet kommer att utreda nya lösningar för trafikensframkomlighet, vilket kan medföra ändrade förutsättningar för kioskens placering.

När?

  • Samråd 8 juni – 27 augusti 2015
  • Granskning 17 maj – 14 juni 2017
  • Antagande 21 september 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden