Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan

Gulsippan

Hässelby Villastad
Pågående

Gulsippan är en uppskattad och välbesökt parklek för både yngre och äldre stockholmare. För att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser planerar staden att rusta upp parken.

Projektfakta

Parkleken Gulsippan renoveras

Parken är ett populärt utflyktsmål och mötesplats för både yngre och äldre stockholmare. I parken finns en flera olika lekredskap samt en kiosk, ett djurhus med får, höns och kaniner. En del av parken är inhägnad med staket och grind för de mindre barnen. Under 2017 kommer parken att renoveras och bland annat få ny lekutrustning och ny markbeläggning.

Parken rustas upp med fokus på lek

Hässelby Villastad växer med nya bostäder. Parkleken Gulsippan är en mycket uppskattad och välbesökt parklek som ligger omgiven av äpple- och fruktträd i ett villaområde i Hässelby Villastad. För att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser kommer staden att rusta upp parken med fokus på lek.

Parken öppnas sommaren 2017

Planarbetet för Gulsippan startade i december 2015. Under året har de boende i närområdet fått komma med synpunkter på hur de vill att parken ska rustas upp. Vissa önskemål från de boende har, tillsammans med uppdraget att skapa en så kostnadseffektiv parkupprustning som möjligt, legat till grund för förslaget som nu finns framtaget. Vissa andra önskemål som att skapa en ny stor skatepark har prioriterats bort av ekonomiska skäl.

Upprustningen startade i slutet av 2016. Utemiljön kommer delvis att vara avstängd för renovering fram till försommaren 2017. Djurverksamheten och verksamheten i parkhuset kommer att pågå som vanligt under renoveringen

Beroende på projektets ekonomi som beslutas under våren 2017 kommer ytterligare renoveringar att genomföras. Parken planeras bli klar under sommaren 2017.

Vem?

Exploateringskontoret i samarbete med Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och White Arkitekter.

Frågor och svar

Bildgalleri

Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan
Rött hus med skylten Parkleken Gulsippan
Foto på parkleken Gulsippan
Två kaniner på gräsmatta
I parkleken Gulsippan finns kaniner
Närbild på svart lamm
I parkleken Gulsippan finns lamm
Park med träd, gräsmatta och linbana. Människor som leker.
I parkleken Gulsippan finns linbana

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden