Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan

Upprustning av Gulsippans parklek

Hässelby Villastad
Pågående

Gulsippan är en uppskattad och välbesökt parklek för både yngre och äldre stockholmare. För att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser rustar staden upp parken.

Projektfakta

Parkleken Gulsippan renoveras

Parken är ett populärt utflyktsmål och mötesplats för både yngre och äldre stockholmare. I parken finns en flera olika lekredskap samt en kiosk, ett djurhus med får, höns och kaniner. En del av parken är inhägnad med staket och grind för de mindre barnen. Under 2017 kommer parken att renoveras och bland annat få ny lekutrustning och ny markbeläggning.

Parken rustas upp med fokus på lek

Hässelby Villastad växer med nya bostäder. Parkleken Gulsippan är en mycket uppskattad och välbesökt parklek som ligger omgiven av äpple- och fruktträd i ett villaområde i Hässelby Villastad. För att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser rustar staden upp parken med fokus på lek.

Del av parken öppen, norra delen avstängd

Planarbetet för Gulsippan startade i december 2015. De boende i närområdet har fått komma med synpunkter på hur de vill att parken ska rustas upp. Vissa önskemål från de boende har, tillsammans med uppdraget att skapa en så kostnadseffektiv parkupprustning som möjligt, legat till grund för upprustningen.

Upprustningen startade i slutet av 2016. Halva parken är färdigställd och öppnades 15 juni 2017. Norra delen av parken där det tidigare var gunglek och klätterlek rustas upp nu och är fortsatt avspärrad. Upprustningen beräknas vara klar senast september 2017. Djurverksamheten och verksamheten i parkhuset kommer att pågå som vanligt under renoveringen.

Under sommaren 2017 tillkom pengar till projektet och Stockholms stad kommer kunna utföra ytterligare renoveringar inom parkleken Gulsippan. Vi tittar på upprustning av cykelparken med lösningar för både cykel och skate. Mer information kommer finnas på plats i Gulsippan och här på projektets webb under hösten 2017. Upprustningen av parken planeras bli klar under 2017.

Stockholms stad rustar upp parken

Exploateringskontoret i samarbete med Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och White Arkitekter.

Frågor och svar

Nyheter

Bildgalleri

Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan
Rött hus med skylten Parkleken Gulsippan
Foto på parkleken Gulsippan
Två kaniner på gräsmatta
I parkleken Gulsippan finns kaniner
Närbild på svart lamm
I parkleken Gulsippan finns lamm
Park med träd, gräsmatta och linbana. Människor som leker.
I parkleken Gulsippan finns linbana

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling