Ny träningshall för skridsko och bandy, entre. Illustration: AIX Arkitekter

Ny träningshall för skridsko och bandy

Gubbängen
Planerat

Stockholms stad utreder just nu möjligheterna att uppföra en ny träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP.

Förslaget innebär att båda de fotbollsplaner, som finns på idrottsfältet idag ska konstfrysas på vintern, varav en byggs in och blir en ny träningshall för skridsko och bandy. Projektet innebär att fler Stockholmare kan engageras i skridskosporter samtidigt som träningsmöjligheterna för de aktiva i dessa sporter förlängs.

Projektfakta

Varför?

I dagsläget finns det ett antal ishockeyhallar i Stockholmsregionen men ingen träningshall för skridsko och bandy. Behovet i Stockholm är stort och skulle ha betydande effekt för skridskosporter i hela Stockholmsregionen. Genom en ny träninshall för skridsko och bandy får idrotterna bättre förutsättningar att växa och fler barn/ungdomar kan aktiveras i dessa sporter.

Vad?

Vi utreder för närvarande möjligheterna att uppföra en ny träninshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP.

När?

Målet är att den nya träningshallen för skridsko och bandy ska stå klart till årskiftet 2018/2019. Den nya utomhusplanen beräknas vara klar till vintersäsongen 2016/2017.

Vem?

Ansvarig för utredningen av en ny träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP är fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen.

 

Bildgalleri

Ny träningshall för skridsko och bandy. Illustration AIX Arkitekter
Ny träningshall för skridsko och bandy. Illutration: AIX Arkitekter

Kontakt

Jan Lind

Projektledare, fastighetskontoret

Maria Klavdianou Lundell

Idrottsplanerare, Idrottsförvaltningen

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Nyheter