Man cyklar på Götgatan
Götgatan
Projekt Genomfört

Götgatan rustas upp

Södermalm

Sommaren 2016 gör Stockholms stad asfalteringar samt mindre kantstensarbeten på Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen. Syftet är att rusta upp asfaltsbeläggningen i vägbanan, att stärka vägen samt att skapa en bättre framkomlighet för alla som använder gatan: cyklister, bilister och gående.

Projektfakta

Tydligare markering för kör- och cykelbanor

Vid försöket 2014 skyltade staden om körfälten, målade ut nya linjer och placerade ut kantelement som märkte ut kör- och cykelbanorna på Götgatan.

I samband med försöket infördes så kallad Grön våg för cyklister. Det innebär att informationsskyltar tänds när den gröna vågen pågår och visar vilken hastighet som krävs för att undvika rött ljus.

En del i arbetet att göra Götgatan säkrare för cyklister

Insatserna är en vidareutveckling och förstärkning av de förändringar som gjordes på gatan 2014. Trafikförändringarna på södra Götgatan innebar att cykelbanorna breddades, rätades ut och flyttades ut i gatan samt att gångbanorna blev bredare. Hastigheten sänktes samtidigt till 30 kilometer i timmen.

Asfalten på Götgatan byts ut 2016

Nu pågår utredningar och utvärderingar av försöket 2014. Dessa kommer på längre sikt att ligga till grund för en mer omfattande renovering av Götgatan som samordnas med byte av tätskikt av tunnelbanetunneln mellan Medborgarplatsen och Skanstull som trafikförvaltningen ansvarar för. Innan detta kan ske byts asfalten på körbanorna så att gatan blir trygg och framkomlig under tiden.

Stockholms stad planerade projektet

Stockholms stads trafikkontor är byggherre för projektet.
Pilotplats Cykel

Påverkan i närområdet

Asfaltsarbetet sommaren 2016 medför måttlig påverkan i form av trafikstörningar och buller.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad