Detaljplaneområdet markerat med rosa

400 hyresrätter vid Förmansvägen

Liljeholmen
Pågående

Ca 400 hyresrätter byggs i kvarteren Golvläggaren 1 och Syllen 3 i Årstadals sydvästra del. I samband med bostadsbyggnationen bygger staden även om Förmansvägen som förses med trottoar på båda sidor.

Projektfakta

Ca 400 nya hyresrätter i Årstadal

I Årstadals sydvästra del byggs ca 400 nya bostäder inom kvarteren Golvläggaren 1 och Syllen 3. Mot Södertäljevägen och industrispåren skapas en skärmbebyggelse som öppnar sig mot naturmarken och samtidigt skärmar av trafikbullret från Södertäljevägen och Essingeleden. Bebyggelseskärmen ger både tystare bostadsgårdar och grönområde. Längs med Förmansvägen och mot tvärbanestationen orienteras bebyggelsen i tydliga stadskvarter med husfasader längs gatuliv och kringbyggda gårdar. 

Kvarteret Golvläggaren inrymmer ca 150 hyreslägenheter och kvarteret Syllen cirka 250 hyreslägenheter. I samband med bostadsbyggnationen bygger staden om Förmansvägen som förses med trottoar på båda sidor. 

Stockholmshem bygger

AB Stockholmshem är byggherre för bostäderna och exploateringskontoret för gatuombyggnaden och parkanläggningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsbild: Golvläggaren.
Illustrationsbild: Syllen.

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling