Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Golvläggaren och Syllen

Liljeholmen
Pågående

Liljeholmen-Årstadal är ett av Stockholms större utvecklingsområden. Inför nybyggnation av bostäder i kvarteret Golvläggaren med 193 hyreslägenheter och kvarteret Syllen med cirka 368 hyreslägenheter, bygger exploateringskontoret om Förmansvägen. Gatuombyggnaden blir klar till sommaren 2015. I samband med bostadsbyggnationen kommer staden att anlägga en ny park i området, Årstabergsparken. Byggstart under våren 2015.

Projektfakta

Vem?

AB Stockholmshem är byggherre för bostäderna och exploateringskontoret för gatuombyggnaden och parkanläggningen.

När?

Sommaren 2014-våren 2016

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Morling

Projektledare, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden