Flygfoto med vy över hus
Flygfoto över Glavsfjorden

144 lägenheter och förskola i Glavsfjorden

Årsta
Pågående

I kvarteret Glavsfjorden, mellan tvärbanan och Rämensvägen, kommer 144 lägenheter och en förskola med sex avdelningar att byggas.

Projektfakta

144 bostäder och en förskola

Kvarteret Glavsfjorden ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Glavsfjorden, vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen, planerar JM att byggstarta Gavelhusen under 2017. Kvarteret med 144 lägenheter beräknas vara färdigställt under 2019. En ny friliggande förskola med sex avdelningar kommer också att byggas.

Bostadsbebyggelsen består av tre huskroppar i fem våningar. Några av husen ligger i sluttningen ner mot spåren och där kommer det att bli sex våningar.

Staden kommer att bygga en lokalgata, en parkering och gång- och cykelvägar nära Gavelhusen. Vid årsskiftet 2017/2018 planerar JM att börja bygga de nya bostadshusen mellan tvärbanan och Bråviksvägen i kvarteret Sävlången.

JM och SISAB är byggherrar

JM är byggherre för lägenheterna i Glavsfjorden. SISAB är byggherre för förskolan.

Bildgalleri

Vy över hus och innergård. Människor umgås.
Visionsbild på Gavelhusen: Bild: JM
Bildvy över väg kantad av träd och hus. Människor som promenerar, cyklar och kör bil.
Visionsbild för Glavsfjorden. Bild: Sweco
Bildvy över förskolegård, gång- och cykelväg och grönska. Människor cyklar, leker och promenerar.
Visionsbild för förskola i Glavsfjorden. Bild: Sweco
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Walid Osman Gulai

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling