Illustration med kvarteret Glädjen. Fotomontage.
Illustration med kvarteret Glädjen. Fotomontage.

Glädjen

Kungsholmen
Genomfört

Kvarteret Glädjen ligger mellan Franzéngatan, Mariedalsvägen och Hornsbergs strand. Här har cirka 110 lägenheter byggts.

Projektfakta

100 bostäder byggda

Byggnationen påbörjades under hösten 2014. Staden har gjort gatuarbeten och förberett för nya kolonilotter under 2017 och där med är stadens del i projektet genomfört.

Peab har byggt cirka 100 bostadsrätter.

Peab är byggherre

Byggherre är Peab.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av den gällande detaljplanen.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden