Illustration med kvarteret Glädjen. Fotomontage.
Illustration med kvarteret Glädjen. Fotomontage.

Glädjen

Pågående

Kvarteret Glädjen ligger mellan Franzéngatan, Mariedalsvägen och Hornsbergs Strand. Här planeras för cirka 110 lägenheter.

Projektfakta

Vad?

Peab bygger cirka 100 bostadsrätter.

När?

Byggnationen påbörjades under hösten 2014. Byggnationen beräknas ta två år. Staden kommer göra gatuarbeten och förbereda för nya kolonilotter under 2017

Vem?

Byggherre är Peab

.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av den gällande detaljplanen.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden