Karta med arbetsområde för projektet markerat.
Arbetsområde för projektet markerat i rosa. Karta: Stockholms stad
Projekt Pågående

Gatuarbeten längs Lövholmsvägen

Gröndal

Stockholms stad ska bredda befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.

Projektfakta

Breddning av befintlig gång- och cykelväg

Stockholm Vatten och Avfall planerar att inleda arbetet i området med att byta ut en vattenledning. Under 2017 kommer de inledningsvis att arbeta med en utredning inför detta arbete.

Stockholms stad ska bygga om och bredda den befintliga gång- och cykelvägen vid Lövholmsvägen. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk, som är en del av ett sammanhängande nät av cykelstråk för arbetspendling.

I ett senare skede kommer en fortsättning av gång- och cykelvägen att anläggas av trafikkontoret.

Nytt övergångsställe

Tidigare övergångsställe vid Lövholmsvägen, mellan Fregattvägen och Fågelsångsvägen, togs bort i samband med att JM byggde husen. Detta är ersatt med ett provisoriskt övergångställe på samma plats som kommer att ersättas med en permanent övergång när stadens arbeten påbörjats, tidigast 2020.

Nät av cykelvägar för enklare och säkrare cykling

Stockholms stad planerar för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i staden. Den viktigaste delen i stadens cykelplan är att bygga om och bygga ut cykelinfrastrukturen till ett sammanhängande och framkomligt nät av cykelvägar, där drift och underhåll bidrar till att det är bekvämt, säkert och enkelt för alla cyklister att cykla året om. Genom åtgärder på nätet för cykelpendling, som kopplar ihop länets olika kommuner, medverkar staden även till genomförande av den regionala cykelplanen.

Breddning av gång- och cykelväg preliminärt vår 2019

Stockholm Vatten och Avfall byter ut en vattenledning på platsen.

Exploateringskontoret inom Stockholms stad kommer att påbörja breddningen av gång- och cykelbanan vid Lövholmsvägen när bytet av ledningen är klar, vilket preliminärt beräknas till våren 2019. Staden har anlagt ett övergångsställe på Lövholmsvägen, mellan Fregattvägen och Fågelsångsvägen. Övriga delar av stadens arbeten framflyttade.

JM AB har byggt bostäder i området som är färdiga och inflyttade.

Frågor och svar

Kontakt

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad