Vy från Fisksjöäng med gasverksområdet i förgrunden. Bild: Oscar Properties (c) Herzog & de Meuron
Projekt Pågående

Gasklocka 3 och 4

Hjorthagen

Hjorthagens två stora gasklockor i plåt, gasklocka 3 och 4, byggs om till cirka 320 bostäder, kulturverksamhet och offentlig service.

Projektfakta

Vad?

Hjorthagens två stora gasklockor i plåt, gasklocka 3 och 4, planeras byggs om till cirka 300 bostäder, kulturverksamhet och offentlig service. Byggföretaget Oscar Properties har fått markanvisning för plåtklockorna och har med sig schweiziska världsarkitekterna Herzog & de Meuron, som tidigare ritat olympiastadion i Peking och London Tate Modern.

Oscar Properties vision för gasklockorna är att skapa ett nytt landmärke i Stockholm. Moderna, miljömässiga bostäder byggs tillsammans med kommersiella och kulturella lokaler som alla stockholmare ska ha möjlighet att uppleva.

Byggnaden blir 90 meter hög, vilket motsvarar 110 meter över nollpunkten. Höjden innebär att landmärket som plåtklockan är idag behålls och förstärks. På samma sätt som plåtklockan har symboliserat gasverkets forna betydelse för staden kommer den nya byggnaden att utgöra en symbol för miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Gasklocka 3 föreslås byggas om till kulturändamål med en skulpturpark i direkt anslutning till byggnaden. En kulturell användning stämmer bra överens med planerna som finns på att omvandla gasverksområdet till ett kulturkluster.

Detaljplanen för projektet har tidigare varit utställd under tiden 2 september till 30 september 2013.

När?

Byggstart planeras till cirka 2018 med inflyttning cirka 2021.

Vem?

Byggföretaget Oscar Properties.

Bildgalleri

Den nya bostadsbyggnaden, gården och ett eventuellt konstverk i gasklocka 3 från ovan. Bild: Oscar Properties (c) Herzog & de Meuron
Den nya bostadsbyggnaden tillsammans med konstverk i gasklocka 3 och skulpturpark. Bild: Oscar Properties (c) Herzog & de Meuron
Den nya bostadsbyggnaden sedd från väst med de nybyggda kvarteren i Norra 1 i förgrunden. Bild: Oscar Properties (c) Herzog & de Meuron

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Bo Persson

Projektledare , exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad