Perspektivbild. Vy från söder
Vy från söder Bild: Arkitektstudio Witte

Gamlebo 5

Stureby
Pågående

En villa rivs och ersätts av sex nya bostadhus och ett gruppboende vid Svedmyra tunnelbanestation.

Projektfakta

Vad?

Villan rivs och ersätts av sex nya bostadshus med 150 nya bostadsrätter samt ett gruppboende med sex lägenheter. Placeringen av husen skapar en bullerskyddad innergård.

Under husen och en del av gården placeras ett garage.

Varför?

Förslaget bidrar till att öka bostadsutbudet i Stockholm i ett område med bra kollektivtrafik, där det finns bra service och där det ändå är nära till natur. Stadsdelsförvaltningen har även efterfrågat ett gruppboende, som med detta förslag blir verklighet.

När?

Laga kraft 2016-07-20. 

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen vunnit laga kraft.

Vem?

Besqab och HSB Bostad är byggherrar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Abdallah Azam

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Projekt i Stureby

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden