Cykeldäck skymtar bakom ett par ben
Foto: Yanan Li

Gamla Bromstensvägens cykelbana förbättras

Bällsta
Pågående

En stor del av cykeltrafiken från Spånga, södra Järvafältet och Järfälla in mot innerstaden, Bromma och Sundbyberg kanaliseras till Gamla Bromstensvägen och delar av Bällstavägen vidare mot Ulvsundavägen. Därför har Gamla Bromstensvägen en stor betydelse för cykeltrafiken. Gamla Bromstensvägen har delvis karaktären av en lokal villagata.

Projektfakta

Ska möta behovet av säkra cykelbanor

Längs i stort sett hela vägen saknas cykelinfrastruktur. Gamla Bromstensvägen måste eventuellt grundförstärkas vilket i så fall samordnas med cykelprojektet. Eventuella förstärkningsåtgärder är inte medräknade i kalkylen för Gamla Bromstensvägen.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden