Människor på  ny och bredare gångbana
Fridhemsplan

Fridhemsplan breddad gångbana

Kungsholmen
Planerat

Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kvarteret Väktaren samt gestaltning för ökad trivsel och framkomlighet för fotgängare.

Projektfakta

Vad?

 Vi breddar gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen från dagens 8 till ca 12,5 meter. Därmed öppnas platsen upp och får en trivsammare torgkänsla. Platsen får nya sittmöbler, befintliga träd ersätts med nya som placeras i möbleringsytan. En ny markbeläggning av betong- och granitplattor anläggs och det blir bättre möjligheter för uteserveringar.

Dessutom förbättras belysningen, nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändar av gångbanan, och det blir nya tryggare gång- och cykelöverfarter över Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan.

Varför?

Fridhemsplan är en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Platsen har goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt nav i området och bli Kungsholmens naturliga centrum, med en levande torgmiljö som inbjuder till mänskliga möten. Staden vill därför utveckla området genom att bredda gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen.

Vem?

 Trafikkontoret är byggherre.

När?

Byggstart juni 2017 och arbetet sker i delsträckor. Arbetet beräknas vara klart hösten 2018.

 

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden