illustration av området med projektet inringat
Stadskarta med ungefärligt planområde markerat med ring.
Projekt Planerat

Fortsatt skolverksamhet i fastighet på Stora Essingen

Stora Essingen

Förslaget syftar till att genom att ändra detaljplanen kunna fortsätta undervisningsverksamhet i fastigheten Essingevarvet 31. En mindre ändring av planen för Essingevarvet 28 för att kunna bygga två lägenheter på vindsvåningen behandlas i samma ärende.

Projektfakta

Fortsatt användning av lokaler för undervisning

Den 13 januari 2010 beviljade Stockholm stadsbyggnadsnämnd ett tidsbegränsat bygglov om ändrad användning från kontorslokaler till skola i fastigheten Essingevarvet 31. Utöver det gavs bygglov att bygga en utvändig trappa på ett befintligt parkeringshus. Fastighetsägaren ansöker nu om ändring av detaljplanen för att bekräfta byggloven.

Ärendet samordnas med en mindre planändring för grannfastigheten Essingevarvet 28. Planändringen där gör det möjligt att inreda vindsvåningen med ytterligare två bostäder.

Tidplan 

  • Start-PM kvartal tre 2017
  • Samråd kvartal ett 2018
  • Granskning kvartal tre 2018
  • Antagande kvartal fyra 2018

Inblandade aktörer 

Fastigheten Essingevarvet 31 ägs av IOGT-NTO. Fastigheten Essingevarvet 28 ägs av Brovalvet Förvaltnings AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Marzieh Chalant

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Flygfoto över de båda fastigheterna
Snedbild över planområdets bebyggelse, befintligt kontorshus och bostadshus markerade med streckad linje
Flygfoto över fastigheten Essingearvet 28 med svarta cirklar som markerar var de nya takkuporna kommer vara.
Tilltänkta takkupor mot innergård placeras och utformas i likhet med befintliga kupor mot gatan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad