tecknad bild av kvinna som tittar på huskropp
Illustrationsbild, perspektiv Siktgatan (Bild: Tengbom)
Projekt Planerat

Fortsatt stadsutveckling av Vinsta verksamhetsområde

Vinsta

Projektfakta

Fortsatt stadsutveckling av Vinsta verksamhetsområde

Förslaget till ny detaljplan kommer göra det möjligt att använda befintliga byggnader för bland annat kontor-, hotell- och bostäder. Dessutom föreslås en ny byggrätt för centrum- och bostadsanvändning.

Ambitionen är att planen på lång sikt ska ge möjlighet till en god utveckling av närområdet och två viktiga principer har legat till grund för planeringen:

  • En förlängning av Siktgatan till tunnelbanan ska kunna anordnas i syfte att säkerställa angöring.
  • Möjlighet att skapa en attraktiv lokal centrumgata väster om befintliga byggnader ska finnas. 

Tidplan

Samråd för detaljplanen pågick mellan den 24 november 2015 och den 15 januari 2016. Den 8 december 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm.

Byggherre

Byggherre är KF Fastigheter.

 

Kontakt

Peter Bergqvist

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

tecknad bild av man som cyklar förbi en husfasad
Illustrationsbild, perspektiv Bergslagsgatan/busshållplats (Bild: Tengbom)
tecknad bild av kvinna som tittar på husfasad av Coop
Illustrationsbild, perspektiv Coop (Bild: Tengbom)
tecknad bild av kvinna som tittar på huskropp
Illustrationsbild, perspektiv Siktgatan (Bild: Tengbom)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad