Planområdet i rött.
Projekt Planerat

Fortsatt kioskverksamhet vid Valhallavägen

Norra Djurgården

Bekräftande av befintlig kioskverksamhet vid Valhallavägen (Norra Djurgården 1:40).

På många håll i staden finns kiosker och serveringsbyggnader på allmänna platser. Flera av dessa har funnits på sina platser under många år och utgör ett uppskattat inslag i en levande stadsmiljö. Det är i många fall önskvärt att den typen av verksamhet och service kan fortsätta få finnas på respektive plats.

Gatuköket har haft tidsbegränsat bygglov från 1987 som gick ut 2007-12-31 och eftersom tidsbegränsade bygglov inte kan ges för längre tid än 15 år enligt PBL är det inte möjligt att förlänga bygglovet.

Gatuköket ingår i stadsbyggnadskontorets projekt att hitta lösningar för verksamheter med tidsbegränsade bygglov som av juridiska skäl inte längre kan förlängas.

Projektfakta

Vad?

Planens syfte är att skapa möjlighet för befintlig kioskbyggnad att stå kvar på nuvarande plats, eftersom byggnaden står på mark som inte får bebyggas. Planförslaget bekräftar befintlig byggnad och användning.

Varför?

Gatuköket ingår i stadsbyggnadskontorets projekt att hitta lösningar för verksamheter med tidsbegränsade bygglov som av juridiska skäl inte längre kan förlängas.

När?

Tidplanen är ännu ej klar, uppdateras under hösten 2016.

Vem?

Trafikkontoret, Stockholms stad.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad